Ticaret Hukuku

Av. Ahmet BOZBAŞ Hukuk Bürosunca; Ticaret Hukuku alanında, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Uluslararası Hukuk kapsamında ticaret hayatında karşılaşılan hukuki ve ticari uyuşmazlıkların çözümünde profesyonel destek vermektedir.

Gaziantep ticaret avukatı olarak; Gaziantep ve çevresinde faaliyette bulunan birçok sanayici ve iş adamının avukatlığını ve hukuki danışmanlığını yapmaktadır.

Av. Ahmet BOZBAŞ Hukuk Bürosunca Alanında Profesyonel Ekibimiz ile Aile Hukuku Alanında Verilen Hizmetlerimizden Bazıları Şunlardır:

 • Şirketlerin kuruluşuna ve faaliyet alanlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve denetlenmesi,
 • Şirket kuruluşu, şirket unvan değişimi, şube ve irtibat bürosu açılışı,
 • Şirket tasfiyesi,
 • Şirketlerin günlük ticari faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları her tür sözleşme ile ilgili sorunlar,
 • Şirketlerin, gerçek kişi tacirlerin, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların; ticari işletme işletmekten kaynaklanan sorunlarda hukuki danışmanlık,
 • Kıymetli evraktan, Cari hesap ilişkilerinden,
 • Tacir olmanın yükümlülüklerinden doğan hukuki uyuşmazlıklar,
 • Şirketlerin alacak davaları,
 • Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları,
 • Bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve çıkan ihtilafların çözümü,
 • Yönetim kurulu kararlarının hazırlanması,
 • Genel kurul ve ortaklar kurulu toplantıları için gerekli tüm dokümantasyon,
 • Ticari faturaların denetlenmesi,
 • Ayıba karşı tekeffül davaları,
 • Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Organize Sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı,
 • Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı ve benzeri konularda hukuki hizmet vermektedir.
 • Şirketlerin mevzuata uygun şekilde yönetilmesi ve işlemlerin bu yönde denetlenmesi amacına yönelik hizmetler sağlanmakta olup, bu konuya ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.