Sigorta Hukuku

Legal Research

Av. Ahmet BOZBAŞ Hukuk Bürosunca; Sigorta Hukuku alanında profesyonel ekibiyle müvekkillerine, Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenmiş olan hükümler çerçevesinde sigortalama süresinde ve devamına ilişkin etkin, hızlı ve güvenilir olarak hizmet vermektedir.

Gaziantep trafik kazası avukatı ve doktor kusurundan kaynaklı tazminat avukatı olarak sigorta hukuku kapsamında avukatlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Av. Ahmet BOZBAŞ Hukuk Bürosunca Alanında Profesyonel Ekibimiz ile Sigorta Hukuku Alanında Verilen Hizmetlerimizden Bazıları Şunlardır:

 • Sorumluluk Sigortaları,
 • Trafik Kazalarından Kaynaklanan Her Türlü Uyuşmazlıklar,
 • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları,
 • Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları,
 • Yangın sigortası davaları,
 • Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları
 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri,
 • Tıbbi malpraktis davaları,
 • Ferdi Kazalara ilişkin davalar,
 • Ölüm ve Cismani Zarardan Kaynaklanan Tazminat Davaları,
 • Zarar Sigortalarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar,
 • Mal Sigortalarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Mal Sigortası Türleri,
 • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar.