Dava ve Tahkim Hukuku

Av. Ahmet BOZBAŞ Hukuk Bürosunca müvekkillerine, uyuşmazlıkların çözümünde gerek klasik uyuşmazlık çözüm yolu olan dava yoluyla gerekse de alternatif çözüm yolarından olan temelde Tahkim Hukuku ve Gaziantep Arabuluculuk hizmetleri ile her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.