İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Av. Ahmet BOZBAŞ Hukuk Bürosunca; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında, işe alma sürecinin başından iş sözleşmesinin sona erme aşamasına kadarki sürece, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti vermektedir.

Gaziantep kıdem tazminatı avukatı olarak, işçi alacakları başta olmak üzere gerek işçi gerekse de işveren avukatı ve hukuki danışmanının yapması gereken hukuki faaliyetlerde siz değerli müvekkillerimize en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadır.

Av. Ahmet BOZBAŞ Hukuk Bürosunca Alanında Profesyonel Ekibimiz İle İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Verilen Hizmetlerimizden Bazıları Şunlardır:

 • İş sözleşmesinin hazırlanması,
 • İş sözleşmesinin denetlenmesi ve yorumlanması,
 • İş sözleşmesinin feshi,
 • İşe iade davaları,
 • Kıdem tazminatı davası
 • İhbar tazminatı davası,
 • Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi,
 • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması,
 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması,
 • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile çözümü,
 • Sigortalılığın tespiti davaları,
 • İş sözleşmesinin hükümlerine uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi,
 • İş hukuku alanına ilişkin ibranameler, ihtarnameler bunların düzenlenmesi,
 • İş kazasından doğan tazminat davaları,
 • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi,
 • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,