Miras Hukuku

Av. Ahmet BOZBAŞ Hukuk Bürosunca miras hukuku kapsamında, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması, ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Gaziantep miras avukatı ve mirasçılardan mal kaçırma avukatı olarak miras hukuk ile ilgili avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Av. Ahmet BOZBAŞ Hukuk Bürosunca Alanında Profesyonel Ekibimiz ile Miras Hukuku Alanında Verilen Hizmetlerimizden Bazıları Şunlardır:

 • Vasiyetname düzenlenmesi,
 • Vasiyetnamenin iptali davası,
 • Veraset ilanı alınması,
 • Mirasçılık belgesinin alınması,
 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları,
 • Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar,
 • Mirasta defter tutulması,
 • Tenkis davası açılması,
 • Terekede ihtiyati tedbirler,
 • Vesayet ve kayyım davaları,
 • Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi,
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,
 • Muris muvazaası davaları açılması,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve benzeri konularda hukuki hizmet vermektedir.