Gayrımenkul Hukuku

Av. Ahmet BOZBAŞ Hukuk Bürosunca Gayrimenkul Hukuku alanında profesyonel ekibiyle müvekkillerine gerek uluslararası mülk edinme gerekse de gayrimenkul yatırımı konusu başta olmak üzere mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi konusunda Gaziantep ortaklığın giderilmesi avukatı olarak hizmet vermektedir.

Av. Ahmet BOZBAŞ Hukuk Bürosunca Alanında Profesyonel Ekibimiz İle Gayrimenkul Hukuku Alanında Verilen Hizmetlerimizden Bazıları Şunlardır:

 • Tapulama işlemleri,
 • Tapu iş ve işlemleri,
 • Tapu tescili ve iptali davası,
 • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler,
 • Osmanlı tapusu işlemleri,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi,
 • Alım-satım sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerin yorumlanması,
 • Kiralama sözleşmelerinin hazırlanması ve yorumlanması,
 • Gayrimenkuller üzerinde ipotek ve sınırlı ayni hak tesisi,
 • Önalım Hakkından Kaynaklanan Davalar,
 • Kadastro Davaları,
 • İntifa hakkı,
 • Geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi,
 • İpotek ve rehin tesisi işlemleri,
 • İstihkak davaları,
 • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri,
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları,
 • Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması,
 • Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Kira uyuşmazlığından kaynaklanan davalar,
 • Yabancıların mülk edinmesi,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Kamulaştırma bedeline itiraz davaları,
 • Kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar,
 • İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Taşınmaz üzerinde yer alan şerhlerden doğan hukuki ihtilafların çözümü.