Borçlar Hukuku

Av. Ahmet BOZBAŞ Hukuk Bürosunca, Borçlar Hukuku alanında müvekkillerine, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili Uluslararası Hukuk kapsamında taraflar arasında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak hukuki uyuşmazlıkların çözümünde profesyonel destek vermektedir.

Gaziantep kira sözleşmesi ve satış sözleşmesi avukatı olarak borçlar hukuku alanı kapsamında sözleşmelerin hazırlanması veya icrasına ilişkin hizmet verilmektedir.

Av. Ahmet BOZBAŞ Hukuk Bürosunca Alanında Profesyonel Ekibimiz ile Borçlar Hukuku Alanında Verilen Hizmetlerimizden Bazıları Şunlardır:

 • Sözleşme hazırlama,
 • Sözleşme inceleme,
 • Sözleşme ve sözleşmelerin ifasından doğan davalar,
 • Kira Hukuku ile ilgili her türlü davalar,
 • Kira sözleşmesinin hazırlanması,
 • Kira Hukuku kapsamında kiracının tahliyesi davası,
 • Tevdi mahalli tayini,
 • Satıştan Kaynaklanan Hukuki ihtilafların Çözümü Konuları,
 • Haksız fiilden doğan tazminat davaları,
 • Tahliye davaları,
 • Sebepsiz Zenginleşme Kapsamında Yürütülen Davalar ve borçlar hukuku kapsamındaki diğer hukuki uyuşmazlıklara ilişkin hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti vermektedir.