İdare ve Vergi Hukuku

Av. Ahmet BOZBAŞ Hukuk Bürosunca; İdare ve Vergi Hukuku alanında Gaziantep avukatı olarak müvekkillerine, kamu hukuku kapsamında yer alan ve idare ile bireyler arasındaki hukuki ilişkilerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklara ilişkin konularda hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti vermektedir.

Av. Ahmet BOZBAŞ Hukuk Bürosunca Alanında Profesyonel Ekibimiz İle İdare ve Vergi Hukuku Alanında Verilen Hizmetlerimizden Bazıları Şunlardır:

 • İdarelerin iş ve işlemlerine karşı idari başvuru,
 • Kamu ihale işlemleri,
 • Yanlış veya eksik gelir beyanları,
 • İhale düşük teklif savunması,
 • Motorlu taşıtlar vergisi,
 • İdari işlemleri iptali davası,
 • Tam yargı davası,
 • Belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi,
 • İdarenin işlemlerinden veya eylemleri nedeniyle Tam yargı (Tazminat) davası,
 • İdarelerce Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirdikleri ihaleye itiraz başvurusu,
 • Kurumlar vergisi, Gelir vergisi, Katma değer vergisi,
 • Disiplin cezalarına karşı iptal davası,
 • Yürütmenin durdurulması başvurusu,
 • İdare mahkemesinde dava açılması,
 • Vergi konularında vergi mahkemelerinde dava açılması,