gaziantep boşanma avukatı

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Gerek Avrupa’da yaşayan gerekse de Dünya’nın birçok ülkesinde yaşayan kimselerin aslında fırsatlarla dolu Türk vatandaşlığını elde etmesinin birden fazla yolu bulunmaktadır. Bu konuda SMS LEGAL SOLUTIONS olarak alanında profesyonel ekibimiz ile Türk vatandaşlığına başvuru sürecinin başından itibaren şeffaf, özverili ve etkin olarak sürecin her aşamasında müvekkillerin bilgilendirilmesi ve sürece dair merak edenlerin paylaşılmasında ulaşılabilir olmak suretiyle kusursuz olarak hizmet vermekteyiz.

Ayrıca Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’de sığınmacı olarak bulunan birçok Suriyelinin aslında Türk vatandaşlığını kazanma imkanları bulunmaktadır. Şöyle ki:

Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır.

1-)Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır.

 • Soy Bağı:
 • Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
 • Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
 • Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.
 • Türkiye içinde veya dışında evlilik birliği dışında Türk vatandaşı anadan doğan, yabancı babadan olan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır.
 • Türkiye içinde veya dışında evlilik birliği dışında Türk vatandaşı babadan olan ve yabancı anadan doğan çocuk, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümlerine göre, Türk vatandaşı babaya soy bağı ile bağlanması halinde doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır.
 • Doğum Yeri:
 • Türkiye’de doğan ve ana ve babanın belli olmaması veya vatansız bulunması ya da millî kanunları gereğince ana ve babadan dolayı vatandaşlık kazanamaması gibi nedenlerle herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır.
 • Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.

2-) Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir.

 • Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması: Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması aşağıdaki yollarla olur:
 • a) Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması.
 • b) Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması.
 • c) Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması.
 • d) Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması.
 • Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması: Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.
 • Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması: Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

SMS LEGAL SOLUTIONS olarak alanında profesyonel ekibimiz ile Türk vatandaşlığına başvuru sürecinin başından itibaren şeffaf, özverili ve etkin olarak sürecin her aşamasında müvekkillerin bilgilendirilmesi ve sürece dair merak edenlerin paylaşılmasında ulaşılabilir olmak suretiyle kusursuz olarak hizmet vermekteyiz.

Size en uygun Türk vatandaşlığına başvuru yolunun hangisi olduğuna ve Türk vatandaşlığının imkânlarından yararlanmanız için SMS LEGAL SOLUTIONS olarak alanında profesyonel ekibimiz ile başvurunuzu kusursuz olarak gerçekleştirmenize yardımcı olmaktayız.